Sjabbat Wajeetsee

Vrijdag 6 december / 8 Kislew
Begin  16.10

Sjabbat 7 december / 9 Kislew
Einde  17.18

     
                   
HOME

                   
       
  Kreet van de Week:   

Als we nou allemaal onze kat aanlijnen, dan hoeven we de muizen niet meer bij te voederen.

       

 

 

 


DATUM SJOELTIJDEN BIJZONDERHEDEN
     

Donderdag

5 december

7 Kislew

 

07.05 Sjachariet
19.30 Maariew

“ve teen tal oe’matar”

06.20 Daf HaJomi

18.50 Mishna Berura door Rav Sigal

Vrijdag
6 december

8 Kislew

 

07.05 Sjachariet
16.10 Sjabbat Wajeetsee

          Mincha/Maariew

06.20 Daf HaJomi

07.17 Vroegste tijd Talliet & Tefillien

Sjabbat
7 december

9 Kislew

 

09.00 Sjachariet

16.05 Mincha, aansl. 3de Maaltijd

17.18 Nacht, Maariew

16.30 Tziwot HaSjem o.l.v. mevrouw Vorst

Zondag

  8 december

10 Kislew

 

08.00 Sjachariet
16.10 Mincha/Maariew

07.15 Daf HaJomi

07.20 Vroegste tijd Talliet & Tefillien

18.50 Mishna Berura door Rav Sigal

Maandag
  9 december

11 Kislew

 

07.10 Sjachariet
19.30 Maariew

06.25 Daf HaJomi

18.50 Mishna Berura door Rav Sigal

Dinsdag

10 december

12 Kislew

 

07.10 Sjachariet
19.30 Maariew

06.25 Daf HaJomi

07.22 Vroegste tijd Talliet & Tefillien

18.50 Mishna Berura door Rav Sigal

Woensdag

11 december

13 Kislew

 

07.10 Sjachariet
19.30 Maariew

06.25 Daf HaJomi

18.50 Mishna Berura door Rav Sigal

Donderdag

12 december

14 Kislew

 

07.10 Sjachariet
19.30 Maariew

06.25 Daf HaJomi

18.50 Mishna Berura door Rav Sigal

Vrijdag
13 december

15 Kislew

 

07.10 Sjachariet
16.10 Sjabbat Wajisjlach

          Mincha/Maariew

SJABBATON
06.25 Daf HaJomi

07.24 Vroegste tijd Talliet & Tefillien

Sjabbat
14 december

16 Kislew

 

09.00 Sjachariet

16.00 Mincha, aansl. 3de Maaltijd

17.17 Nacht, Maariew

SJABBATON

16.30 Tziwot HaSjem o.l.v. mevrouw Vorst

     

 

 

 

 


 

MEDEDELINGEN

 

ve teen tal oe’matar


Dit wordt weer gezegd vanaf donderdagavond 5 december maariew.

 

Aartsvader-Aartszoon
Wij hebben drie aartsvaders. Awraham's levensverhaal begint in parasjat Noach en gaat door tot en met het einde van Chaye Sara, want zelfs gebeurtenissen die zeer ingrijpend voor het leven van Jitzchak waren, worden aan Awraham toegedicht. Bijvoorbeeld de 'Akeida’, de begrafenis van Sara, het vinden van Rivka.

Het levensverhaal van Ja'akow begint eigenlijk al meteen aan het begin van onze parasja en krijgt nog meer vorm aan het einde bij het beroemde verhaal dat hij weggestuurd wordt vanwege de zegeningen die Esaw had willen krijgen. Om pas te stoppen aan het einde van het hele boek Bereesjiet.

De Tora vertelt ons ondertussen maar weinig over Jitzchak zelf. Toch een persoon waarvan wij geacht worden veel te leren, een ,,, Klik hier om verder te lezen

Meer droosjes nalezen?
Voor een overzicht van te lezen droosjes, klik hier

 

Sefer Tora Sjoel Amstelveen
Zoals u waarschijnlijk al weet heeft het bestuur het voornemen om een Sefer Tora voor onze sjoel aan te schaffen.

Door de Kol Nidré actie en andere talrijke toezeggingen is dit project voortvarend van start gegaan. Ondanks dat het totaalbedrag nog lang niet is bereikt, menen wij dat het een haalbaar streven is.

U wordt allemaal in staat gesteld om een deel te krijgen in deze mooie mitswa. Klik hier voor meer informatie.

 

Van het Bestuur
Onder deze kop zult u regelmatig informatie vinden m.b.t. de activiteiten van het bestuur over een bepaalde periode. Klik hier voor de eerste uitgave.

 

Loeach-tijden NIK 5780
Een compact overzicht, met dank aan het NIK, klik om deze te bekijken.

 

Wilt u een Kiddoesj aanbieden?
Neem dan geheel vrijblijvend contact op met het sjoelbestuur.          Óók voor uw andere vragen.

 

Plaatjes bekijken?
Klik hier voor een overzicht

Droosje nalezen?
Voor een overzicht van te lezen droosjes, klik hier

Joodse datum uitrekenen?
Dat, en veel meer, kan via deze link: hebcal.com

Verhuurtarieven per 1 maart 2019
Klik hier voor een overzicht

Hé Jongens!
Wil jij ook een keertje Aniem Zemirot zingen, maar wil je het wel eerst oefenen? Geef je op voor de Aniem Zemirot Club. Als je durft, tenminste...

Om alvast te wennen
Een schitterende haarscherpe - live - webcam van de Kotel (Klaagmuur). Klik hier

 

Tweede Jizkorbrd
Het mooie Jizkorbord is vol. Daarom is er nu een tweede Jizkorbord. U kunt dus weer plaatjes bestellen. Meer informatie via de mail.

 

Misjeberach
Wij willen vooral de DAMES eraan herinneren dat er in Sjoel Amstelveen de mogelijkheid bestaat een Yizkor of Chole (zieke) misjeberach aan te melden. Dit kunt u doen via email of in sjoel, via de dienstdoende gastvrouw, nog voor het laaienen.

 

Verslag bestuursperiode 2018/2019
Klik hier om na te lezen.

 

Sjoelreglement
Tijdens de op 16 juni 2019 gehouden ALV werden enige wijzigingen in ons reglement goedgekeurd. Klik hier voor uw eigen exemplaar

CONTACTSjoel Amstelveen is ingeschreven in de
Kamer van Koophandel onder nummer 75710897

 
DONATIES

SJIOERIEM algemeen overzicht

Bijna 24/6 Rabbijn I. Vorst Online
Over de Parasja van deze week: www.RabbiVorst.nl
Wanneer het U uitkomt

Dagelijks Daf HaJomi
45 minuten vòòr Sjachariet

Sunday - Thursday evenings
Shiur - Mishna Berurah about practical Halacha
by Rav Sigal
Sunday around 19.00, Monday - Thursday 40 mins before Mincha/Maariew.

's Maandags na Maariew
Sjioer - Choemasj
door Rav Groenewoudt

Op Afspraak
Cursus - Wegwijs in de Siddoer
door dhr. J. Asscher

Ook de inwendige mens wordt verzorgd

Dit is een algemeen overzicht van alle sjioeriem.
Voor tijden van actuele sjioeriem en wijzigingen hierop,
zie het bovenstaande weekoverzicht onder
'Bijzonderheden' en/of 'Mededelingen'


Klik hier voor een print/PDF-versie

ACTIVITEITEN

Vrijdag 13 en sjabbat 14 december - Uw Sjoel
Jaarlijkse sjabbaton Sjoel Amstelveen
Klik hier voor meer informatie

Zondagavond 15 december
- Sjoel Amstelveen ism de CIZ-sjoel
Lezing door Leon de Winter
Klik hier voor meer informatie

Woensdag/donderdag 25/26 december
30ste Amsterdamse Jarchei Kallo
Voor meer informatie JarcheiKallo.nl of klik hier

Nihs Activiteiten
Klik hier voor een overzicht

 

 
Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij het bestuur via ons emailadres


© 2011-2019 Elveaa/Sjoel Amstelveen
Design, Lay-Out, KvdW, IMG's, Vid's © 2011-2019 Elveaa
Tenzij anders vermeld