-   

     

Sjabbat Wajisjlach

Vrijdag 4 december / 18 Kislew
Begin 16.10

Sjabbat 5 december / 19 Kislew
Einde 17.18

     
                   
HOME

                   
       
Kreet van de Week:   
Het is nog mogelijk om deel te nemen aan de trektocht in sjoel.
       

 

 

 


DATUM SJOELTIJDEN BIJZONDERHEDEN
     

Zondag

29 november
13 Kislew

 

16.15 Mincha/Maariew

07.09 Vroegste tijd Talliet & Tefillien (Amstelveen)

20.30 Mishna Berura door Rav Sigal

         In sjoel of via Conference Call *

Maandag
30 november
14 Kislew

 

19.30 Maariew

07.11 Vroegste tijd Talliet & Tefillien (Amstelveen)

20.30 Mishna Berura door Rav Sigal

         In sjoel of via Conference Call *

Dinsdag

  1 december
15 Kislew

 

19.30 Maariew

07.12 Vroegste tijd Talliet & Tefillien (Amstelveen)

20.30 Mishna Berura door Rav Sigal

         In sjoel of via Conference Call *

Woensdag

  2 december
16 Kislew

 

19.30 Maariew

07.13 Vroegste tijd Talliet & Tefillien (Amstelveen)

20.30 Mishna Berura door Rav Sigal

         In sjoel of via Conference Call *

Donderdag

  3 december
17 Kislew

 

19.30 Maariew

07.14 Vroegste tijd Talliet & Tefillien (Amstelveen)

20.30 Mishna Berura door Rav Sigal

         In sjoel of via Conference Call *

Vrijdag

  4 december
18 Kislew

 

16.10 Sjabbat Wajisjlach

          Mincha/Maariew

07.15 Vroegste tijd Talliet & Tefillien (Amstelveen)

Sjabbat

  5 december
19 Kislew

 

09.00 Sjachariet

16.05 Mincha, aansl. 3de Maaltijd

17.18 Nacht, Maariew

 

 

* Mishna Berura Conference Call
inbellen via 0970 5500 1829

code 186 863 # (lokaal tarief)

Sjoeldiensten worden onder voorwaarden gehouden. Klik hier voor meer informatie.
Sjabbattijden zijn cf. de NIK-Loeach, zone AMS

 

 

 

 


 

MEDEDELINGEN

 

Verklaringen op de Tefilla - deel 2
Voor de tefillot die opgebouwd zijn uit meerdere berachot, kennen wij het principe van beracha hasemoecha lechawerta. Dit wil zeggen dat berachot die volgen op een openingsberacha zelf de opening kunnen overslaan. Die opening is de woorden ברוך אתה ה’ אלקינו מלך העולם. En zo begint de tweede beracha van het bensjen met de woorden nodé lecha, van de berachot na de haftara met racheem al Tzion, van de sjemonne esree met atta gibor enzovoorts.
Er is alleen één voorwaarde... klik hier om verder te lezen

 

toraworldholland.nl/poeriemvrouwtje

 

Wintertijden Talliet & Tefilien
Een doorlopend overzicht van de tijden voor Amstelveen.
Klik hier

 

Verslag bestuursperiode 2019/ 2020
Klik hier om te lezen.

 

Openstelling sjoel
Sinds 1 juli 2020 zijn de Corona maatregelen verder versoepeld. Ook voor onze sjoel gaat er het één en ander veranderen. Om te beginnen bent u allemaal weer van harte welkom bij de sjoeldiensten. Vanaf komende sjabbat kunnen we iedereen, dus ook dames en kinderen, weer toelaten bij de diensten. Er blijven natuurlijk nog wel regels waar u zich aan dient te houden.
Klik hier voor meer informatie.

 

Sjoelreglement
Tijdens de op 16 juni 2019 gehouden ALV werden enige wijzigingen in ons reglement goedgekeurd. Klik hier voor uw eigen exemplaar

 

Van het Bestuur
Na het eerste verslag begin november van het vorig jaar is er nu een update van de rest van 2019. Klik hier voor de update.

Verhuurtarieven per 1 april 2020
Klik hier voor een overzicht

Tweede Jizkorbrd
Het mooie Jizkorbord is vol. Daarom is er nu een tweede Jizkorbord. U kunt dus weer plaatjes bestellen. Meer informatie via de mail.

 

Droosje nalezen?
Voor een overzicht van te lezen droosjes, klik hier

 

Joodse datum uitrekenen?
Dat, en veel meer, kan via deze link: hebcal.com

 

Plaatjes bekijken?
Klik hier voor een overzicht

 

Hé Jongens!
Wil jij ook een keertje Aniem Zemirot zingen, maar wil je het wel eerst oefenen? Geef je op voor de Aniem Zemirot Club. Als je durft, tenminste...

Wilt u een Kiddoesj aanbieden?
Neem dan geheel vrijblijvend contact op met het sjoelbestuur.          Óók voor uw andere vragen.

Misjeberach
Wij willen vooral de DAMES eraan herinneren dat er in Sjoel Amstelveen de mogelijkheid bestaat een Yizkor of Chole (zieke) misjeberach aan te melden. Dit kunt u doen via email of in sjoel, via de dienstdoende gastvrouw, nog voor het laaienen.


Sefer Tora Sjoel Amstelveen
Zoals u wellicht weet heeft het bestuur het voornemen om binnen afzienbare tijd een Sefer Tora voor onze sjoel aan te schaffen.

Door de vorig jaar gehouden Kol Nidré actie en door andere, talrijke toezeggingen is dit project voortvarend van start gegaan. Ondanks dat het totaalbedrag nog niet is bereikt, menen wij dat de aanschaf een haalbaar streven is.

U wordt allemaal in staat gesteld om deel te nemen aan deze mooie mitswa. Klik hier voor meer informatie.

CONTACT


Sjoel Amstelveen is ingeschreven in de
Kamer van Koophandel onder nummer 75710897

 

 
DONATIES

SJIOERIEM algemeen overzicht

Bijna 24/6 Rabbijn I. Vorst Online
Over de Parasja van deze week: www.RabbiVorst.nl
 Wanneer het U uitkomt

Dagelijks Daf HaJomi
45 minuten vòòr Sjachariet

Sunday - Thursday evenings
Shiur - Mishna Berurah about practical Halacha
by Rav Sigal
 Sunday - Thursday 40 mins before (Mincha/)Maariew.

Op Afspraak
Cursus - Wegwijs in de Siddoer
 door dhr. J. Asscher

Ook voor de inwendige mens wordt gezorgd

Dit is een algemeen overzicht van alle sjioeriem.
Voor tijden van actuele sjioeriem en wijzigingen,
zie het bovenstaande weekoverzicht onder
'Bijzonderheden' en/of 'Mededelingen'


Klik hier voor een print-versie

 

Anti-Corona Maatregelen

De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

Wel doen:
*   Blijf zoveel mogelijk thuis en isoleer u van andere
     mensen in huis als u zich ziek voelt.

*   Houd 1,5 meter afstand van anderen.

*   Vermijd nauw contact met mensen die
     ziekteverschijnselen vertonen.

*   Was uw handen regelmatig twintig seconden lang
     met water en zeep of met handgel op basis van
     alcohol.

*   Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.

*   Gebruik papieren zakdoekjes.

Niet doen:
-   Raak uw ogen, neus of mond niet aan als u uw      handen nog niet heeft gewassen.

ACTIVITEITEN

Nihs Activiteiten
Klik hier voor een overzicht

Online Lessen, Droosjes, Sjioeriem

De PARSCHE-PORSCHE van de Week
Met Rabbijn Vorst, Klik hier of
Kijk en luister op: chabad.nl/rabbijnvorst

Parsje van de Week
Klik hier om te lezen

Joodse Les en Verhalen voor thuis of onderweg (diverse Rabbijnen) - Youtube
Klik hier om te luisteren

NIHS Lernen - Online
Zie Nihs.nl/actueel

NL Rabbijnen / Jeshivat Pensionariem - Online
Klik hier voor meer informatie

 

 
Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij het bestuur via ons emailadres


© 2011-2020 Elveaa/Sjoel Amstelveen
Design, Lay-Out, KvdW, IMG's, Vid's © 2011-2020 Elveaa
Tenzij anders vermeld