-   

     

Sjabbat Bo

Vrijdag 22 januari / 9 Sjewat
Begin 16.50

Sjabbat 23 januari / 10 Sjewat
Einde 17.58

     
                   
HOME

                   
       
Kreet van de Week:   
Nou ook nog een avondklok. Alsof ik al niet genoeg moeite heb met de ochtendklok.
       

 

 

 


DATUM SJOELTIJDEN BIJZONDERHEDEN
     

Vrijdag

22 januari
  9 Sjewat


16.50 Sjabbat Bo

          Mincha/Maariew

07.22 Vroegste tijd Talliet & Tefillien (Amstelveen)

 

Sjabbat

23 januari
10 Sjewat

 

09.00 Sjachariet

16.45 Mincha, aansl. 3de Maaltijd

17.58 Nacht, Maariew

 

Zondag

24 januari
11 Sjewat

 

ntb Sjachariet

16.50 Mincha/Maariew

07.20 Vroegste tijd Talliet & Tefillien (Amstelveen)

20.45 Mishna Berura door Rav Sigal *

Maandag
25 januari
12 Sjewat

 

19.30 Maariew

07.20 Vroegste tijd Talliet & Tefillien (Amstelveen)

20.45 Mishna Berura door Rav Sigal *

Dinsdag

26 januari
13 Sjewat

 

19.30 Maariew

07.19 Vroegste tijd Talliet & Tefillien (Amstelveen)

20.45 Mishna Berura door Rav Sigal *

Woensdag

27 januari
14 Sjewat


19.30 Maariew

07.18 Vroegste tijd Talliet & Tefillien (Amstelveen)

20.45 Mishna Berura door Rav Sigal *

Donderdag

Toe Biswat

28 januari
15 Sjewat

 

19.30 Maariew

07.17 Vroegste tijd Talliet & Tefillien (Amstelveen)

20.45 Mishna Berura door Rav Sigal *

Vrijdag

29 januari
16 Sjewat

 

17.00 Sjabbat Besjalach

          Mincha/Maariew

07.15 Vroegste tijd Talliet & Tefillien (Amstelveen)

 

Sjabbat

30 januari
17 Sjewat

09.00 Sjachariet

16.55 Mincha, aansl. 3de Maaltijd

18.09 Nacht, Maariew

 

 

* Mishna Berura in sjoel of via Conference Call
inbellen via 0970 5500 1829

code 186 863 # (lokaal tarief)

Sjoeldiensten worden onder voorwaarden gehouden. Klik hier voor meer informatie.
Sjabbattijden zijn cf. de NIK-Loeach, zone AMS

 

 

 

 


 

MEDEDELINGEN

 

Jarchei Kallo Sjioeriem
Wilt u deze (nog een keer) beluisteren? Klik dan hier of surf naar JarcheiKallo.nl

 

Kom
De hovelingen van Farao zijn wanhopig. Toch blijft Farao weigerachtig. Wel wil Farao de mannen laten gaan, maar dat weigert Mosjé. Daarna overvallen sprinkhanen het land. Wat er nog over was van veldgewas en bomen vreten de sprinkhanen aan. Desondanks volhardt Farao in zijn weigering. Dan daalt een tastbare duisternis over het land maar ook dat verandert… Klik hier om verder te lezen

 

 

Selach Lanoe
Wij zijn niet scheutig met de termen ‘awinoe’ en ‘malkénoe’ in de sjemoné esré maar in deze beracha staan beide prominent:
excuseer ons - onze vader - want we hebben gezondigd, vergeef ons - onze koning - want we hebben zonden begaan..
Om deze twee zinsneden te begrijpen het volgende voorbeeld: Iemand leent een auto en rijdt er mee rond waarbij hij de auto ernstig beschadigt. Indien de relatie van de chauffeur met de eigenaar er… Klik hier om verder te lezen

 

Droosjes nalezen?
Voor een overzicht van te lezen droosjes, klik hier


toraworldholland.nl/poeriemvrouwtje

 

Algemene Ledenvergadering
Deze zal plaatsvinden op zondag 13 juni 2021 en is inclusief de bestuursverkiezingen.

 

Mishna Berura door Rav Sigal
In sjoel of via Conference Call om 20.45 uur

 

Verslag bestuursperiode 2019/ 2020
Klik hier om te lezen.

 

Openstelling sjoel
Sinds 1 juli 2020 zijn de Corona maatregelen verder versoepeld. Ook voor onze sjoel gaat er het één en ander veranderen. Om te beginnen bent u allemaal weer van harte welkom bij de sjoeldiensten. Vanaf komende sjabbat kunnen we iedereen, dus ook dames en kinderen, weer toelaten bij de diensten. Er blijven natuurlijk nog wel regels waar u zich aan dient te houden.
Klik hier voor meer informatie.

 

Sjoelreglement
Tijdens de op 16 juni 2019 gehouden ALV werden enige wijzigingen in ons reglement goedgekeurd. Klik hier voor uw eigen exemplaar

 

Van het Bestuur
Na het eerste verslag begin november van het vorig jaar is er nu een update van de rest van 2019. Klik hier voor de update.

Verhuurtarieven per 1 april 2020
Klik hier voor een overzicht

Tweede Jizkorbrd
Het mooie Jizkorbord is vol. Daarom is er nu een tweede Jizkorbord. U kunt dus weer plaatjes bestellen. Meer informatie via de mail.

 

Droosje nalezen?
Voor een overzicht van te lezen droosjes, klik hier

 

Joodse datum uitrekenen?
Dat, en veel meer, kan via deze link: hebcal.com

 

Plaatjes bekijken?
Klik hier voor een overzicht

 

Hé Jongens!
Wil jij ook een keertje Aniem Zemirot zingen, maar wil je het wel eerst oefenen? Geef je op voor de Aniem Zemirot Club. Als je durft, tenminste...

Wilt u een Kiddoesj aanbieden?
Neem dan geheel vrijblijvend contact op met het sjoelbestuur.          Óók voor uw andere vragen.

Misjeberach
Wij willen vooral de DAMES eraan herinneren dat er in Sjoel Amstelveen de mogelijkheid bestaat een Yizkor of Chole (zieke) misjeberach aan te melden. Dit kunt u doen via email of in sjoel, via de dienstdoende gastvrouw, nog voor het laaienen.


Sefer Tora Sjoel Amstelveen
Zoals u wellicht weet heeft het bestuur het voornemen om binnen afzienbare tijd een Sefer Tora voor onze sjoel aan te schaffen.

Door de vorig jaar gehouden Kol Nidré actie en door andere, talrijke toezeggingen is dit project voortvarend van start gegaan. Ondanks dat het totaalbedrag nog niet is bereikt, menen wij dat de aanschaf een haalbaar streven is.

U wordt allemaal in staat gesteld om deel te nemen aan deze mooie mitswa. Klik hier voor meer informatie.

CONTACT


Sjoel Amstelveen is ingeschreven in de
Kamer van Koophandel onder nummer 75710897

 

 
DONATIES

SJIOERIEM algemeen overzicht

Bijna 24/6 Rabbijn I. Vorst Online
Over de Parasja van deze week: www.RabbiVorst.nl
 Wanneer het U uitkomt

Dagelijks Daf HaJomi
45 minuten vòòr Sjachariet

Sunday - Thursday evenings
Shiur - Mishna Berurah about practical Halacha
by Rav Sigal
 Sunday - Thursday 40 mins before (Mincha/)Maariew.

Op Afspraak
Cursus - Wegwijs in de Siddoer
 door dhr. J. Asscher

Ook voor de inwendige mens wordt gezorgd

Dit is een algemeen overzicht van alle sjioeriem.
Voor tijden van actuele sjioeriem en wijzigingen,
zie het bovenstaande weekoverzicht onder
'Bijzonderheden' en/of 'Mededelingen'


Klik hier voor een print-versie

 

Anti-Corona Maatregelen

De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

Wel doen:
*   Blijf zoveel mogelijk thuis en isoleer u van andere
     mensen in huis als u zich ziek voelt.

*   Houd 1,5 meter afstand van anderen.

*   Vermijd nauw contact met mensen die
     ziekteverschijnselen vertonen.

*   Was uw handen regelmatig twintig seconden lang
     met water en zeep of met handgel op basis van
     alcohol.

*   Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.

*   Gebruik papieren zakdoekjes.

Niet doen:
-   Raak uw ogen, neus of mond niet aan als u uw      handen nog niet heeft gewassen.

ACTIVITEITEN

Algemene Ledenvergadering
Deze zal plaatsvinden op zondag 13 juni 2021 en is inclusief de bestuursverkiezingen.

Nihs Activiteiten
Klik hier voor een overzicht

Online Lessen, Droosjes, Sjioeriem

De PARSCHE-PORSCHE van de Week
Met Rabbijn Vorst, Klik hier of
Kijk en luister op: chabad.nl/rabbijnvorst

Parsje van de Week
Klik hier om te lezen

Joodse Les en Verhalen voor thuis of onderweg (diverse Rabbijnen) - Youtube
Klik hier om te luisteren

NIHS Lernen - Online
Zie Nihs.nl/actueel

NL Rabbijnen / Jeshivat Pensionariem - Online
Klik hier voor meer informatie

 

 
Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij het bestuur via ons emailadres


© 2011-2020 Elveaa/Sjoel Amstelveen
Design, Lay-Out, KvdW, IMG's, Vid's © 2011-2021 Elveaa
Tenzij anders vermeld