-   

     

Sjabbat Wajakheel-Pekoedee, Hachodesj

Vrijdag 12 maart / 28 Adar
Begin 18.20

Sjabbat 13 maart / 29 Adar
Einde 19.23

     
                   
HOME

                   
       
Kreet van de Week:   

Dat mijn lichaam ouder wordt hebben mijn hersens nog steeds niet helemaal door.

       

 

 

 


DATUM SJOELTIJDEN BIJZONDERHEDEN
     

Maandag
  8 maart
24 Adar

 

19.30 Maariew

21.00 Mishna Berura door Rav Sigal *

Dinsdag

  9 maart
25 Adar

 

19.30 Maariew

20.45 Mishna Berura door Rav Sigal *

Woensdag

10 maart
26 Adar

 

19.30 Maariew

20.45 Mishna Berura door Rav Sigal *

Donderdag

11 maart
27 Adar

 

19.30 Maariew

20.45 Mishna Berura door Rav Sigal *

Vrijdag

12 maart
28 Adar

 

18.20 Sjabbat Wajakheel-Pekoedee, Hachodesj

          Mincha/Maariew

 

Sjabbat

13 maart
29 Adar

 

09.00 Sjachariet

18.10 Mincha, aansl. 3de Maaltijd

19.23 Nacht, Maariew

 

 

* Mishna Berura tijdelijk alléén via Conference Call
inbellen via 0970 5500 1829

code 186 863 # (lokaal tarief)

Sjoeldiensten worden onder voorwaarden gehouden. Klik hier voor meer informatie.
Sjabbattijden zijn cf. de NIK-Loeach, zone AMS

 

 

 

 


 

MEDEDELINGEN

 

Rosj Chodesj Niesan
Zondag 14 maart / 1 Niesan

 

 

toraworldholland.nl/poeriemvrouwtje

 

Als je neemt
Er vindt een volkstelling plaats, waarbij arm en rijk ieder een halve sjekel betaalt. Betsaleel wordt aangesteld als architect. Op Sjabbat mag er niet aan het Heiligdom worden gewerkt. Mosjee is 40 dagen op de berg en ontvangt de Stenen Tafelen. Het volk denkt … Klik hier om verder te lezen

 

Bareeg `alènoe
De beracha voor welvaart en parnasa volgt op de beracha voor gezondheid. Hier zijn twee tegengestelde verklaringen voor. De eerste zegt dat de gezondheid voor de welvaart gaat. Een mens moet allereerst zorgen gezond te blijven en de inspanningen voor zijn parnasa daar aan aanpassen en niet andersom. De andere verklaring zegt: de uitspraak luidt: ¨Hasjem heeft de genezing voor de kwaal uit laten gaan”. Dat wil zeggen … Klik hier om verder te lezen

 

Jarchei Kallo Sjioeriem
Wilt u deze (nog een keer) beluisteren? Klik dan hier of surf naar JarcheiKallo.nl

 

Droosjes nalezen?
Voor een overzicht van te lezen droosjes, klik hier

 

Algemene Ledenvergadering
Deze zal plaatsvinden op zondag 13 juni 2021 en is inclusief de bestuursverkiezingen.

 

Mishna Berura door Rav Sigal
Via Conference Call om 20.45 uur

 

Verslag bestuursperiode 2019/ 2020
Klik hier om te lezen.

 

Openstelling sjoel
Sinds 1 juli 2020 zijn de Corona maatregelen verder versoepeld. Ook voor onze sjoel gaat er het één en ander veranderen. Om te beginnen bent u allemaal weer van harte welkom bij de sjoeldiensten. Vanaf komende sjabbat kunnen we iedereen, dus ook dames en kinderen, weer toelaten bij de diensten. Er blijven natuurlijk nog wel regels waar u zich aan dient te houden.
Klik hier voor meer informatie.

 

Sjoelreglement
Tijdens de op 16 juni 2019 gehouden ALV werden enige wijzigingen in ons reglement goedgekeurd. Klik hier voor uw eigen exemplaar

 

Van het Bestuur
Na het eerste verslag begin november van het vorig jaar is er nu een update van de rest van 2019. Klik hier voor de update.

Verhuurtarieven per 1 april 2020
Klik hier voor een overzicht

Tweede Jizkorbrd
Het mooie Jizkorbord is vol. Daarom is er nu een tweede Jizkorbord. U kunt dus weer plaatjes bestellen. Meer informatie via de mail.

 

Droosje nalezen?
Voor een overzicht van te lezen droosjes, klik hier

 

Joodse datum uitrekenen?
Dat, en veel meer, kan via deze link: hebcal.com

 

Plaatjes bekijken?
Klik hier voor een overzicht

 

Hé Jongens!
Wil jij ook een keertje Aniem Zemirot zingen, maar wil je het wel eerst oefenen? Geef je op voor de Aniem Zemirot Club. Als je durft, tenminste...

Wilt u een Kiddoesj aanbieden?
Neem dan geheel vrijblijvend contact op met het sjoelbestuur.          Óók voor uw andere vragen.

Misjeberach
Wij willen vooral de DAMES eraan herinneren dat er in Sjoel Amstelveen de mogelijkheid bestaat een Yizkor of Chole (zieke) misjeberach aan te melden. Dit kunt u doen via email of in sjoel, via de dienstdoende gastvrouw, nog voor het laaienen.


Sefer Tora Sjoel Amstelveen
Zoals u wellicht weet heeft het bestuur het voornemen om binnen afzienbare tijd een Sefer Tora voor onze sjoel aan te schaffen.

Door de vorig jaar gehouden Kol Nidré actie en door andere, talrijke toezeggingen is dit project voortvarend van start gegaan. Ondanks dat het totaalbedrag nog niet is bereikt, menen wij dat de aanschaf een haalbaar streven is.

U wordt allemaal in staat gesteld om deel te nemen aan deze mooie mitswa. Klik hier voor meer informatie.

CONTACT


Sjoel Amstelveen is ingeschreven in de
Kamer van Koophandel onder nummer 75710897

 

 
DONATIES

SJIOERIEM algemeen overzicht

Bijna 24/6 Rabbijn I. Vorst Online
Over de Parasja van deze week: www.RabbiVorst.nl
 Wanneer het U uitkomt

Dagelijks - indien sjachiet - Daf HaJomi
45 minuten vòòr Sjachariet

Sunday - Thursday evenings
Shiur - Mishna Berurah about practical Halacha
by Rav Sigal
 Sunday - Thursday at 20.45 hrs

Op Afspraak
Cursus - Wegwijs in de Siddoer
 door dhr. J. Asscher

Ook voor de inwendige mens wordt gezorgd

Dit is een algemeen overzicht van alle sjioeriem.
Voor tijden van actuele sjioeriem en wijzigingen,
zie het bovenstaande weekoverzicht onder
'Bijzonderheden' en/of 'Mededelingen'


Klik hier voor een print-versie

 

Anti-Corona Maatregelen

De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

Wel doen:
*   Blijf zoveel mogelijk thuis en isoleer u van andere
     mensen in huis als u zich ziek voelt.

*   Houd 1,5 meter afstand van anderen.

*   Vermijd nauw contact met mensen die
     ziekteverschijnselen vertonen.

*   Was uw handen regelmatig twintig seconden lang
     met water en zeep of met handgel op basis van
     alcohol.

*   Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.

*   Gebruik papieren zakdoekjes.

Niet doen:
-   Raak uw ogen, neus of mond niet aan als u uw      handen nog niet heeft gewassen.

ACTIVITEITEN

Sjabbat Hagadol droosje
"Erev Pesach op Sjabbat..hoe moest dat ook alweer?"
Dit jaar op sjabbat Wajikra (20 maart / 7 niesan), aanvang 18.45 uur, Klik hier voor meer informatie

Algemene Ledenvergadering
Deze zal plaatsvinden op zondag 13 juni 2021 en is inclusief de bestuursverkiezingen.

Nihs Activiteiten
Klik hier voor een overzicht

Online Lessen, Droosjes, Sjioeriem

De PARSCHE-PORSCHE van de Week
Met Rabbijn Vorst, Klik hier om te lezen of
Kijk en luister op:  chabad.nl/rabbijnvorst
                 of via:  vimeo.com/516025992

Parsje van de Week
Klik hier om te lezen

Joodse Les en Verhalen voor thuis of onderweg (diverse Rabbijnen) - Youtube
Klik hier om te luisteren

De Evolutie van de Eiffeltoren
Meer weten? Klik hier

NIHS Lernen - Online
Zie Nihs.nl/actueel

NL Rabbijnen / Jeshivat Pensionariem - Online
Klik hier voor meer informatie

 

 
Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij het bestuur via ons emailadres


© 2011-2021 Elveaa/Sjoel Amstelveen
Design, Lay-Out, KvdW, IMG's, Vid's © 2011-2021 Elveaa
Tenzij anders vermeld